Artists

Yoshiko Fukushima
Katsumi Hayakawa
Motoki Hitomi
Miwa Ishiba
Sachiho Ikeda
Jaye Moon
Ayano Kaeba
Kotori Kawashima
Yosuke Kobashi
Tomoyasu Murata
Kumiko Muroi
Yasuyo Maruyama
Akito Nakai
Hideyuki Nagasawa
Ayako Okuda
Naomi Okubo
Saori Ono
Chika Osaka
Masumi Sakamoto
Tokuro Sakamoto
Eisuke Sato
Mizuki Shigeta
Shunsuke Taira
Ryoko Takahashi
Shinnosuke Yoshida
Waka Yoshida
Shoko Fujimori
Hiroko Masuko
Show More
JOIN OUR MAILING LIST

Ryogoku

1-7-15 Kamezawa Sumida-ku Tokyo 130-0014 Japan

info@gallery-momo.com

Tel : +81-(0)3-3621-6813  Fax : +81-(0)3-3621-6814


Opening times :Tuesday – Saturday  11am – 7pm

Closed on Sunday, Monday, National holiday

 

© 2020 GALLERY MoMo. All Rights Reserved.

Projects / Roppongi

2F 6-2-6 Roppongi Minato-ku Tokyo 106-0032 Japan

info@gallery-momo.com

Tel / Fax : +81-(0)3-3405-4339


Opening times :Tuesday – Saturday  12pm – 7pm

Closed on Sunday, Monday, National holiday

  • ブラックTumblrのアイコン